A World class Regulator of Professionals in Architecture & Quantity Surveying in Kenya.

Quantity Surveyors

679 Total Registered Quantity Surveyors | Page 5 of 46

Reg No. Name Postal Address Town
Q270 QS. JULIUS MWANGI WANYAGI 1006 - 00618 NAIROBI
Q271 QS. DR. ISABELLA NJERI WACHIRA-TOWEY 67174 - 00200 NAIROBI
Q272 QS. TITUS MWANGI MACHARIA 69721-00400 NAIROBI
Q274 QS. JOSEPH MWANGI KIMANI 52461-00200 NAIROBI
Q282 QS. EMMANUEL OCHOLA ODHIAMBO 54584 NAIROBI
Q284 QS. JOSEPH OJWANG ONYANGO 1106-40400 SUNA
Q285 QS. SOLOMON D.KABUI MUKIRIH 766-00200 NAIROBI
Q286 QS. GEORGE MIGWI MAINA 13793-00800 NAIROBI
Q287 QS. PETER MUIRURI KABUTHI 59589-00200 NAIROBI
Q290 QS. JOHN GATUMU NJAGI 74885-00200 NAIROBI
Q291 QS. JULIUS MUTEMI MWANGANGI 8593 - 00100 NAIROBI
Q292 QS. JAMES MWANGI NYAGA 5557-00506 NAIROBI
Q293 QS. KINGORI FRANCIS MUGWE 2175 NYAHURURU
Q295 QS. ANDREW NYAKEGITA MANDERE 20851-00202 NAIROBI
Q296 QS. MUTHARIA SILVESTER MBURU 53397-00200 NAIROBI

679 Total Registered Quantity Surveyors | Page 5 of 46